A MELKI APÁTSÁG - Bencés apátság Alsó-Ausztriában
 


Az apátság védőszentje: Szent Kálmán (október 13.) és Szent Lipót (november 15.)

A templom védőszentje: Szent Péter és Szent Pál (június 29.)

    A Melki apátság a művészet szakértőinek és minden bárminemű szép iránt fogékony embernek többet jelent, mint az alkalmi utazók jelszava: "Ezt látni kell!" Melk az olyan tősgyökeresen osztrák, értsd: a barokk művészeti korszak mesterműve. Jakob Prandtauer építőmester nagysága abban rejlett, hogy művét a természet adta tájban úgy helyezte el, hogy a létező és a létesítendő, a természet és a művészet a szemlélő számára csodálatos egységet képeznek, majdhogynem egymásba olvadnak. Melk esetében még az is hozzájön, hogy a szakrál elemeken van a hangsúly, a templom -ellentétben a többi barokk kolostorral- egyértelműen uralja az egész építményt.

     A látogató nagyrészt csak az épület muzeális termeit látja, azonban az öreg falak lüktető életet rejtenek. Szent Benedek szerzetesei imádkoznak és dolgoznak 900 éve ezen a helyen. A kolostor két történelmileg kialakult feladatot lát el: egyfelől az oktatást, másfelől a lelkipásztori teendőket. A lelkipásztori teendők abból adódtak, hogy az apátságok a szerzeteseknek megélhetésükhöz földbirtokot és azt a feladatot adták, hogy ezeken a területeken missziós tevékenységet végezzenek és azokat megműveljék. Így a szerzetesek nagy része a kolostoron kívül él, térben gyakran igen távol eső vidékeken.

    Magában a házban a bencések nyilvános gimnáziumot működtetnek humán és modern nyelvi tagozattal, emellett 1977 óta felsőtagozatos reálgimnázium is van különböző szakosodásokkal. Az iskola 33 osztályban körülbelül 880 tanulót számlál. A kolostor tanulói emberi és vallási nevelésében lényeges lelkipásztori feladatot lát.

    Ezekhez a történelmivé vált feladatokhoz az utóbbi években az apátságból kiindulva egyre inkább erősödő különleges és általános lelkipásztori teendők is járultak: látogatási napok, lelkigyakorlatok, iskolai szabadnapok, orientációs napok, vecsernye fiataloknak, és ifjúsági hetek. Az apátság gazdasági és idegen-forgalmi bevételei teljesen ezen feladatok ellátását és az épület nagyon költséges és nehéz karbantartását szolgálják.

      Az apátság építészeti adottságai a szépség és nagyság be-nyomását kölcsönzik, ami nem csak a látogatóknak szerez örömöt és elődeink hitéről tanúskodik, hanem a házban folyó munkára is pozitív hatást gyakorol. Melkben nem kell a revitalizációról töprengeni, mivel az kilencszáz év óta megszakítás nélkül él.

S

T

I

F

T

 

M

E

L

K

 

www.stiftmelk.at