KLOOSTER MELK - Benedictijnenabdij in Niederösterreich
 


Kloosterpatronen: de heilige Koloman (13 oktober) en de heilige Leopold (15. november).
Kerkpatronen: de heilige Petrus en de heilige Paulus (29 juni)

    Het klooster van Melk betekent voor deskundigen op het gebied van kunst en voor ieder mens, die ook maar een beetje gevoel voor schoonheid heeft, meer dan wat uitgedrukt wordt in de woorden van de gelegenheidsreizigers: „Dat moet je gezien hebben". Melk is een meesterwerk uit die kunstperiode, die zo echt Oostenrijks, zelfs barok, is. De grote troef van bouwheer Jakob Prandtauer was zijn kunstwerken zo in het natuurlijke landschap te plaatsen dat hetgeen voorhanden was en hetgeen gemaakt is, de natuur en de kunst voor de toeschouwer een prachtige eenheid worden, men zou bijna kunnen zeggen dat ze samensmelten. En bij Melk komt daar dan nog bij dat het sacrale nadrukkelijk naar voren treedt: in tegenstelling tot wat het geval is bij andere barokke kloosters, beheerst de kerk hier duidelijk het volledige bouwwerk. 

    De bezoeker ziet meestal alleen maar de museumzalen van het huis, maar achter de oude muren gaat het er druk aan toe. Al sinds 900 jaar bidden en werken monniken van de heilige Benedictus hier. Het klooster vervult twee, historisch gegroeide taken: enerzijds het onderwijs en de opvoeding, anderzijds de priesterlijke zielzorg. Deze zielzorg is geleidelijk gegroeid in het klooster doordat de stichters aan de monniken stukken grond gaven als levensonderhoud en hen de opdracht gaven deze gebieden te missioneren en te beschaven. Zo leeft een groot deel van de monniken buiten het klooster, in gebieden die vaak zeer afgelegen zijn. In het huis zelf leiden de Benedictijnen een openbaar gymnasium met een afdeling klassieke en een afdeling moderne talen, en daarnaast sinds 1977 de hogere klassen van een atheneum met verschillende specificaties: de school telt 33 klassen met ongeveer 880 leerlingen, zowel jongens als meisjes. Het klooster ziet de menselijke en religieuze vorming van zijn leerlingen als een echte pastorale opdracht. 

    Naast deze historisch gegroeide opdrachten zorgde het klooster tijdens de laatste jaren ook steeds meer voor een bijzondere en categoriale zielenzorg: bezinningsdagen, retraite, dagen voor schoolverlaters, oriëntatiedagen, jeugdvespers en jeugdweken. De inkomsten die het klooster haalt uit de landbouw en het toerisme dienen volledig voor het vervullen van deze opdrachten en het zeer dure en moeilijke onderhoud van het huis.

    De gebouwen van het klooster zorgen voor een sfeer van schoon-heid en grootsheid, die niet alleen de bezoeker verheugt en een getuigenis van het geloof van onze voorouders betekent, maar die ook de arbeid in het huis echt positief beďnvloedt. In Melk moet men niet over een revitalisering nadenken, vermits ze er al negen eeuwen aan één stuk door aan de gang is.

     

S

T

I

F

T

 

M

E

L

K

 

www.stiftmelk.at